Etusivu - ohjeet - palaute - foorumi - äänet

Sodankäynti

Yleistä sodankäynnistä

Sodankäyntiin tarkoitettuja yksiköitä voi kouluttaa kunhan kylässä on Kasarmi ja lisäksi opiskeltuna on tiede Yleistieto. Kun rauha-ominaisuus on käytössä hyökkäykseen tarkoitettuja (hyökkäys > 1, hyökkäys >= puolustus) yksikköjä ei voi kouluttaa. Ensimmäisten päivien suoja-aikana voit koulutaa siis vain ei-sotilasyksiköitä ja puolustusyksiköitä. Kasarmi rakentamiseen tarvitaan tiede Sodankäynti. Jotkut yksiköt vaativat jonkin muun rakennuksen, kuten Jättiläissotanorsu-yksikkö tarvitsee rakennuksen Toteemipaalu, ja osa yksiköistä loihditaan.

Kaikilla yksiköillä on kolme perusmäärettä: hyökkäys, puolustus ja liikkuvuus. Hyökkäyksessä lasketaan kaikkien hyökkääjien yksikköjen hyökkäysarvot kerrottuna niiden tasolla ja kunnolla; samoin puolustavan kylän yksikköjen puolustusarvot. Taistelutaktiikasta riippuen vastapuolesi menettää osan hyökkäys/puolustusarvostaan perustuen puolustus/hyökkäysarvoosi ja päinvastoin. Liikkumisnopeus lasketaan aika minuuteissa = matka / nopeus (hitaimman) * 10min. Tietyt loitsut ja tieteet vaikuttavat vielä tähän päälle.

Hyökkäyksen valmistelu

Alkuvaiheessa ei voida hyökätä samanrotuisten kylien kimppuun, eikä kylien valtaamiseen tarvittavia tieteitä ja yksiköitä ole vielä joten ensimmäiset hyökkäykset ovatkin ryöstöretkiä muiden rotujen kyliin. Jo alkuvaiheessa on kannattavaa hankkia Kunnia jotta saadaan arvio hyökkäysten tuomasta kunniasta. Tämä on erityisen tärkeää örkeille, sillä he voivat vahingossa hyökätä kylään joka tuo negatiivista kunniaa - tämä johtaa kapinaan ja se taas voidaan kukistaa vain :lla - tämä taas on erityisesti pelin alkuvaiheessa erittäin hankalaa. Hyökkäys ei onnistu kylästä, jos kylän kunnia on negatiivisena.

Kartalta valitaan sopiva kohde, kylän tietoruudussa näkyy muiden tietojen lisäksi kunnia-ikoni jos kylään hyökätessä saadaan positiivista kunniaa.

Hyökkäyksen kulku

Yhdessä hyökkäyksessä on maksimissaan 10 taistelua. Riippuen hyökkäys- ja puolustustaktiikoista, vastapuoli menettää osan hyökkäys/puolustusarvostaan vastapuolen puolustus/hyökkäysarvon perusteella jokaisessa taistelussa. Ilman erityisiä hyökkäys- tai puolustustaktiikoita vastapuoli menettää 0-50% oman voimakkuuden verran. Esimerkiksi hyökkäys/puolustusvoimaltaan 100 vahvuinen armeija tekee siis taistelussa 0-50 pistettä vahinkoa. Jokaisen taistelun jälkeen molemmilta osapuolilta vähennetään vastustajan tekemä vahinko ja arvioidaan voidaanko taistelua jatkaa: hyökkääjä voi perääntyä tai toinen osapuoli on lyöty. Mitä suurempiriskinen taistelu, on sitä suurempi mahdollisuus yksikköjen kuolla haavoittumisen sijaan.

Vaikka on epätodennäköistä että vahvempi osapuoli häviää, se on mahdollista sillä sotaonnella on merkitys taistelusa: jos hyökkäystaktiikkana on Hyökkäystaktiikka - rohkea hyökkäys, sattumalla on suurempi rooli (0-75%) ja hyökkäys loppuu keskimäärin nopeammin. Hyökkäystaktiikka - kamikaze sotaonnen merkitys on vieläkin suurempi (0-150%).Puolustustaktiikka - estä valloitusyritys puolittaa riskin ja Puolustustaktiikka - sissipuolustus tiputtaa sen 15%:iin. Sekä hyökkäys- että puolustustaktiikka siis vaikuttaa onnen osuuteen. Puolustustaktiikka - estä ryöstely keskittyy muurin puolustamiseen jolloin siitä ei tulla niin helposti läpi, mutta puolustavat joukot ovat alttiimpia tappioille.

Puolustusta voi kohentaa joillain rakennuksilla (eritoten Muuri ja Linna) sekä puolustustaioilla (kuten Urheustanssi, Jäämuuri, Pelko). Samoin hyökkäykseen lähtiessä hyökkääjät saavat lähtökylän taikojen hyökkäysbonukset (esim. Pimeyden kosto ja Vetreä valtakunta).

Erilaisilla hyökkäystaktiikoilla (kuten Hyökkäystaktiikka - vetäytyminen) voi määritellä hyökkääjän perääntymään jos hyökkäys ei suju odotetusti. Perääntyessä puolustaja saa kuitenkin yhden mahdollisuuden lyödä hyökkääviä joukkoja, joten erilaisille tiedustelu-operaatioille on monesti tarvetta.

Samanrotuisen heimon kimppuun voi hyökätä tieteen Heimokiistat opiskeltua. Hyökätessä samanrotuisen heimon kylään hyökkääjä saa -30% hyökkäysvoimaan sillä hyökkääjät tuntevat sympatiaa samanrotuisia kohtaan.

Puolustustaktiikka - estä valloitusyritys (sekä sen edistyksellisempi versio Puolustustaktiikka - sissipuolustus) yrittää pitkittää taistelua niin että valloitus ei onnistu. Varjopuolena on se, että vastustajan on helpompi saada ryöstösaalista.

Jos hyökkääjän yksiköt lyödään viimeistä miestä myöten, vastapuolen yksiköistä ei saada tietoa.

Hyökkääjä saa ryöstösaalista mikäli voittaa yhdenkin hyökkäyksen kymmenestä taistelusta sekä pääsee murtautumaan muurin toiselle puolelle. Muurin toiselle puolelle pääsemiseksi katsotaan tilanne jossa muuria ei ole lainkaan tai se tuhotan kokonaan hyökkäyksessä, siihen tehdään reikä muurinmurtajalla, tai se vallataan hyökkäystornilla. Mikäli kaikki puolustusjoukot lyödään tai puolustajalla on käytössään Puolustustaktiikka - sissipuolustus tai Puolustustaktiikka - väistö, on ryöstösaalista saatavilla silloinkin. Saaliin määrä riippuu hyökkäysjoukkojen miesvahvuudsesta, ja joukkojen kunnosta: jokainen täysikuntoinen 100 sotilaan yksikkö voi kantaa 2500 resurssia tai 25000 kultaa (eli puolet kauppiaiden kantokyvystä).

Jos kaikki kylän puolustusyksiköt lyödään, kylä voidaan vallata mikäli hyökkäysjoukoilla on riittävästi hyökkäysvoimaa verrattuna kylän asukasmäärään. Jotta 10 000 asukkaan kylän valtaaminen onnistuu, taistelun jälkeinen hyökkäysvoima tulee olla 1000 (yksi ensimmäisen tason yksikkö jolla on hyökkäys 1 vastaa hyökkäysvoimaltaan yhtä). Kylässä oleva Palatsi tai Hobittiansat lisää tarvittavan hyökkäysvoiman määrää 50% per taso. Jotta valtaaminen onnistuu, tulee hyökkääjällä olla riittävästi Kenraali-yksiköitä hyökkäämässä, sekä riittävän korkeatasoinen Vieraan vallan virkailija (tai Örkkivirkailija). Vieraan vallan virkailija (Örkkivirkailija) jää valloitettuun kylään (yksikkö lakkaa olemasta). Palatsi tai Hobittiansat ei vaikuta Kenraalin tai Vieraan vallan virkailijan tasovaatimukseen. Lisäksi hyökkäykseen liitettäessä Uuden vallan manifesti estää kulttuurin ja kunnian vähenemisen kohdekylässä kun kylä vallataan. (ei vaikutusta muihin kyliin). Tämä esine käytetään vaikka kylää ei voida valloittaa. Pienet kylät (1000 x kuinka monta päivää sitten viimeeksi kylää johdettu) tuhoutuvat kuitenkin valloituksen sijaan.

Esimerkkejä kylän valtaamiseen tarvittavista joukoista:

KyläHyökkäysvoimaKenraalitVVV
Asukkaita 1 5001501x taso 21x taso 1
Asukkaita 1 500
Palatsi taso 3
3752x taso 11x taso 1
Asukkaita 9 000
Hobittiansat taso 2
18009x taso 11x taso 1
Asukkaita 27 000270010x taso 1
ja 4x taso 5
1x taso 3
Asukkaita 88 000
Palatsi taso 5
Hobittiansat taso 6
123 20018x taso 51x taso 9

Yksikköjen kehittyminen

On tärkeää että yksikkösi ovat voimakkaita, mutta on myös yhtälailla tärkeää jatkokouluttaa niitä, eli nostaa niiden tasoa. Jotta yksikkösi kouluttautuisivat tasolta toiselle, tarvitset siihen tähän tarkoitukseen sopivan rakennuksen, esim. ihmisillä Aseseppä, kääpiöillä Kääpiöseppä, hobiteilla Takomo, haltijoilla Haltijaseppä ja örkeillä Sotapaja. Loihditut yksiköt vaativat loihtimiseen käytetyn rakennuksen jotta niiden taso nousisi. Jatkokoulutuksen voi määrätä tapahtuvaksi kyläkohtaisesti tieteen Jatkokoulutus omaksuttuasi.

Kun yksiköitä koulutetaan seuraavalle tasolle veloitetaan niiden rakentamiseen tarvittavat resurssit - mutta - niiden ylläpitokustannukset eivät kuitenkaan kasva. Tämän takia yksi tason viisi yksikkö on parempi kuin viisi tason yksi yksikköä. Jatkokoulutukseen käytetyt resurssit eivät näy resurssituotanto-lukemassa, joten saattaa vaikuttaa siltä että resursseja "häviää" kylästä.

Yksiköt kehittyvät myös tasaväkisissä taisteluissa, mikäli haavoittuvat.

Taisteluissa haavoittuneet yksiköt eivät voi siirtyä tai hyökätä ennen kuin ne ovat parantuneet. Taistelussa haavoittuneiden yksiköiden parantuminen maksaa sen rakentamiseen vaadittavan kultamäärän jaettuna sen kunnolla, eli 50% haavoittunut maksaa puolet ko. yksikön kouluttamiseen (tasolle 1) vaadittavasta kullasta. Yksiköt paranevat automaattisesti ollessaan kylässä pikkuhiljaa, paitsi jos kylä kapinoi.

Osa yksiköistä loihditaan taikomalla. Näiden yksiköiden ylläpito tyypillisesti kuluttavat hengellisyyttä. Muutoin sotayksiköiden ylläpito kuluttaa yleensä ruokaa ja kultaa.

Kylän polttaminen

Älä polta kylää kun sieltä on yksiköitä liikkeellä, kriittisin tilanne on kun olet hyökkäämässä vihollisen kyliin. Tämä voi johtaa siihen, että menetät kokonaisia armeijoita ja annat ne vihollisellesi, koska jos yksikkösi eivät onnistu kylän valloittamisessa ja niillä ei ole kylää mihin palata, palaavat ne vihollisen kylään ja liittyvät vihollisjoukkoihin.