Etusivu - ohjeet - palaute - foorumi - äänet

Vakoojaoperaatiot

Vakoojat täytyy ensin soluttaa vastapuolen kylään. Tämä mahdollistaa kylän tietojen näkemisensekä muiden vakoojaoperaatioiden suorittamisen. Soluttamisen onnistuminen riippuu kohdekylän Suojelusviraston sekä Muurin tasojen ja vakoojan tason välisestä erotuksesta. Soluttautuminen voi myös jäädä kesken jolloin vakooja palaa lähtökylään.

Mikäli vakoojaoperaatio epäonnistuu, kohdekylä ottaa vakoojan kiinni ja hän saa hirttotuomion. Tässä tapauksesta kohdekylä puristaa vakoojalta tiedon siitä kuka hänet on lähettänyt. Kaikkiin vakoojaoperaatioiden onnistumiseen liittyy myös rotu: erirotuisella kylällä on kaksinkertainen mahdollisuussaada vakooja kiinni. Samoin kohdekylän korruptio vaikuttaa päinvastaisella tavalla vakoojan eduksi.

Vakoojaoperaatioiden onnistumislogiikka menee niin, että ensin arvioidaan kiinnijäämismahdollisuus. Kiinnijäämismahdollisuus lasketaan kuten soluttautumisessakin, mutta muurin vaikutusta ei lasketa. Jos vakooja ei jää kiinni, arvioidaan onnistuminen. Jos vakooja onnistuu, tehtävästä riippuenarvioidaan miten hyvin se onnistuu: mitä pätevämpi (korkeatasoisempi) vakooja on, sitä paremman lopputuloksen hän onnistuessaan saavuttaa, esimerkiksi tiedesabotaasin tuhoamien tiedepisteiden määrä riippuu suoraan vakoojan tasosta. Onnistuneen operaation lopputulos ei välttämättä ole tarkoituksenmukainen: esimerkiksi jos kohdekansalla ei ole sopivia tieteitä, ei tiedettäkään voida varastaa. Jos vakooja ei jää kiinni, eikä operaatio onnistu, se keskeytyy ja vakooja jää kohdekylään odottamaan lisäohjeita. Operaatioiden kinnijäämis- ja onnistumismahdollisuudet näytetään operaatiosivulla.

Vaikka vakoojaoperaatio (tai soluttautuminen) onnistuisikin tai sen suorittaminen jäisi kesken, voi kohdekyläsaada tiedon epäilyttävästä henkilöstä, tässäkin todennäköisyys arvioidaan samalla tavalla kuten vakoojaoperaationonnistuminenkin.

Jos vakoojaoperaatio onnistuu, ja onnistumismahdollisuus on enintään kolminkertainen kiinnijäämismahdollisuuteen verrattuna (eli operaatiotarjosi jotain haastetta), vakooja saavuttaa uuden tason.

Vakoojaoperaatioita voidaan tehdä riippumatta diplomaattisista sopimuksista eivätkä ne vaikuta niihin suoranaisesti. Operaatioita ei voi tehdä rauhan ollessa aktiivinen. Vakoojaoperaatioihin (poislukien soluttautuminen) liittyy myös kunniapisteiden muutokset.

Yleisesti ottaen matalatasoiset vakoojat soveltuvat lähinnä tiedusteluun, etupäässä kyliin jossa ei ole kovin vahvaavastavakoiluorganisaatiota. Kun vakooja on kylässä ja Hyökkäysvoima on keksitty, nähdään suoraan kylän puolustusvahvuushyökkäyssuunnitelmassa. Tästä on huomattavasti apua hyökkäystä suunnitellessa vaikkei siinä otetakaan huomioon taktiikoita, taikoja, tieteitä tai puolustusbonusta. Korkeatasoisemmilla vakoojilla kannattaa jo suorittaa joitakin vakoojaoperaatioita - joskin mikäli vastavakoiluun on panostettu huomattavasti saattaa parhaimmillakin vakoojilla olla vaikeuksia onnistua.

Vakoojaoperaatiot voivat aiheuttaa Hälytysvalmiusn, ja lisäoperaatiot voivat tehdä siitä voimakkaamman. Tämän takia kerralla ei ole kannattavaa suorittaa lukuisia operaatioita.